Att vara utifrånstyrd

by Therese Appelqvist on 04/07/2011

När vi är utifrånstyrda känns det som att vi drar och släpper efter i snöret på bilden. Vi känner disharmoni.

När vi är utifrånstyrda känns det som att vi drar och släpper efter i snöret på bilden. Vi känner disharmoni.

Definition av utifrånstyrning: Att fastna i beteenden där vi går emot oss själva. Där känslorna visar tydliga tecken på motstånd men där vi ändå fortsätter att tänka, känna och göra det vi gör.

Hur vet vi då när vi är utifrånstyrda?

Reaktioner på utifrånstyrning:

  1. Trötthet som gör dig passiv
  2. Frustration som ger fokus på ”fel” saker
  3. Negativa känslouttryck, uppgivenhet och ilska
  4. En obehaglig magkänsla där något känns fel
  5. Du känner dig dränerad på energi/initiativlös

Exempel på utifrånstyrning: Trötthet som utifrånstyrnings-symtom. Det kan handla om att vi möter initiativlöshet med att ta ansvar. Kanske bidrar vi till att någon ska komma igång med något. Vi tycker det tar för lång tid. Det kan handla om att ringa deras samtal, göra vardagssaker som de drar sig för eller skjuter upp. Att ”pusha” dem att komma till beslut och handling. Men gör vi dem en tjänst? Knappast, snarare stjälper vi dem genom att ta deras ansvar. Eller hur vi förväntas vara ”den glade” i sociala sammanhang och lever upp till den rollen genom att alltid skapa god stämning. Kanske har vi huvudvärk och helst vill vara själva men struntar i det. Så fortsätter det och vi undrar varför vi är trötta. Exemplen är många på utifrånstyrning, det kan vara din mamma som tycker att du ska göra på ett speciellt sätt, en kollega som vill ha dina semesterveckor, eller dina barn som tjatar och får som de vill.

Sammantaget handlar det om när jag hoppar över frågan om varför, vad och hur jag själv vill handla i en situation. Då har jag lättare för att vara utifrånstyrd.

 

Inifrånstyrnings-tips:

1. Reflektera över om du går med eller mot dig själv i det du gör.

2. Inventera vad din frustration, ilska och trötthet verkligen beror på?

3. Gör en lista över tre saker som du vill förändra.

4. Gör första förändringen redan idag.

Share on Facebook

Previous post:

Next post: