Led- och leva ord v 32

by Therese Appelqvist on 08/08/2011

Vilka är din veckas led- och levaord?

Mina är inspiration och målfokus.

Där inspiration står för att, nu när jobbet drar igång, fortsätta tillåta mig att upptäcka saker, möten och situationer med ett öppet nyfiket sinne. Att fylla livet med massa inspiration.

Där målfokus står för att tydligt sätta mål, fokusera och gå i den riktningen. Att integrera dem i vardagen.

20110807-075243.jpg
Kutens restaurang på Fårö, påminner mig om att hålla inspirationen levande och samtidigt utveckla den verksamhet jag tror på.

Share on Facebook

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: