@tessappelqvist

by Therese Appelqvist on 17/01/2012

Jag har verkligen hittat en ny plattform för lärande och utveckling. Twitter är namnet på den.

Igår hade vi verksamhetsplanering på Authentic AB, klottrade hela whiteboarden full, skapade exelfiler och hela konferensbordet var fullt av olika kreativa uttryck. Vi var inspirerat produktiva och samspelta.

Twitter ingår numera som en av mina arbetsuppgifter. Ses där!

Ha en fin dag!

@tessappelqvist

Share on Facebook

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: