Nöjd

by Therese Appelqvist on 29/02/2012

Nu förberett allt inför morgondagens utbildningsdag. Det börjar mörkna ute och jag går hem med en känsla av att jag har gjort en bra insats idag.

Flera delar av det jag vill bidra med i mitt arbete är uppnådda. Nöjd är ordet som kommer upp. Ja, jag känner mig nöjd.

Nöjd hur ofta använder du det ordet?

20120229-181937.jpg
Kontoret idag kl 18.19.

Share on Facebook

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: