Driver mig framåt

by Therese Appelqvist on 16/03/2012

Idag vaknar jag upp till en dag fylld med samtal. Mitt arbete om det skulle sammanfattas i ett ord, då skulle jag nog välja just ordet samtal.

Coaching står närmast på schemat med en man som är inne på tillfälle åtta. En ynnest att få följa honom i hans utveckling över tid. Att se att samtalen gör skillnad, att han öppnar upp för nya perspektiv och beteenden och att det får positiva resultat. Att arbeta med hur man bättre kan förstå sig själv och andra. Det driver mig framåt!

Vad driver dig framåt?

Share on Facebook

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: