Personlig utvecklingsresa

by Therese Appelqvist on 14/05/2012

Idag ska jag utbilda i ett ledarkoncept och i det ingår det att berätta sin leadership journey, d v s sin personliga utvecklingsresa. När man tar fram den tittar man på viktiga ögonblick och händelser som påverkat din utveckling till att bli den du är idag.

Det här tycker jag är spännande. För när man tittar tillbaka ser man dessa tillfällen i livet när man släppt taget om något för att något nytt ska komma. Ofta är det insikter som tagit mig vidare.

Vi lägger ut olika bilder på konferensbordet där man själv sedan väljer bilder som symboliserar dina hållpunkter på din personliga utvecklingsresa.

Dagens tips:
Vilka bilder skulle du välja?
Vilka är ögonblicken i ditt liv som förändrat och utvecklat dig till att bli den du är idag?

Share on Facebook

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: