Tänk själv

by Therese Appelqvist on 13/01/2013

För att hitta dig själv, tänk själv. – Sokrates

Det första steget i personlig utveckling är att definiera vilka som är dina tankar och vilka som är andras. Att öka medvetenheten om vad du tycker och vad andra tycker. Ofta tenderar vi att agera på tankar som inte är våra egna.

För att kunna agera sant behöver vi vara medvetna om våra tankar.

Share on Facebook

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: