Tjat eller tjänst?

by Per & Therese Appelqvist on 07/04/2013

tjat”Men hörru ta bort din tallrik.. NU!”

”Ställ skorna utanför dörren innan du går in!”

”Men för he… tandkrämstuben är mittenklämd med vitt kladd i öppningen! Hrmmmfff!!”

Har det någonsin slagit dig hur mycket av vardagstjatet som egentligen är nödvändigt? Ofta är det surret i våra egna huvuden som vi i hastigheten formulerar för vår omgivning. Ibland stannar det som gripande tankar, och ibland klämmer vi ur oss det utan att vi tänker efter innan.

Så här i början av veckan kan ju en god sak vara att reflektera över hur vi vill ha veckans samtal; tjat eller tjänst? Vad ska jag tänka på i samtalen?

Share on Facebook

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: