Helig andning

by Therese Appelqvist on 20/06/2019

Att skapa tillsammans är att släppa taget om hur det behöver vara och ge dig hän. Ja nog är det hänryckning när vi tillåter den ”helige ande” att verka genom oss i glädje och samverkan. Ur det kommer ofta något nytt en slags helig blandning av gammalt och nytt. Nya saker som framträder i hängivelsen. Skriver helig ande för när vi låter oss andas och inte själva måste ha kontrollen så sker något heligt i själva överlämnandet. Ja och så oändligt med magi.

Share on Facebook

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post: