Om oss

Vi som skriver här heter Per och Therese Appelqvist. Ord som beskriver oss är KREATIVITET – INTUITION – GLÄDJE.

Bloggens bakgrund:

Den här bloggen kom till som en personlig utvecklings blogg med syfte att inspirera oss själva och andra till att leva autentiskt. Det är fortfarande syftet med bloggen och det ger oss inspiration att fortsätta skriva. Sen sker det en ständig uppdatering och förfining utifrån hur vi själva utvecklas och vilka intresseområden som växer fram. Därav olika fokus under olika tidsperioder. I flera av de återkommande ämnen som ni kan läsa om hämtar vi inspiration från vårt eget lite djupare och mer seniora ledarprogram; ALP – Autentiskt Ledarprogram som handlar om det personliga ledarskapet.

Uppdateringar;

Hösten 2012 började relationsinlägg bli allt vanligare och det intresset växte fram utifrån att vi i arbetslivet arbetar med jobbrelationer. Under 2013 började de mer livsfilosofiska och andliga inläggen bli allt vanligare. Vi upplevde ett ökat behov av att utforska dessa frågor och att få dem besvarade.

Några mer ord om oss;

Namn: Therese Appelqvist.
Ålder: 40
Civilstånd: Gift med Per, ett barn och två i bonus.
Bor: Havdhem, Gotland.
Uppskattar: Goda samtal och när människor gör bra saker för sig själva och varandra.
Livsuppgift: Bidra till mer livsglädje och större meningsfullhet.
Bakgrund: Filosofie magister i Sociologi, Göteborgs universitet. Accrediterad i Emotional and Social Intelligence Competence Inventory (ESCI), Hay Group London. Grundade 2007 relationsföretaget Mindcon och 2011 Authentic AB.

Namn: Per Appelqvist.
Ålder: 43
Civilstånd: Gift med Therese, två barn och ett i bonus.
Bor: Stockholm och Havdhem, Gotland.
Uppskattar: När människor använder sina styrkor i livet och arbetslivet.
Livsuppgift: Bidra med min kreativitet för att skapa glädje och framgång.
Bakgrund: Journalistutbilning. Per har haft ett flertal ledarpositioner i internationella bolag som Vd och marknadschef inom bl.a. media, IT och rekrytering. Har idag uppdrag i olika projekt som berör ledarskap, start-ups, marknad & kommunikation och som skribent.

Gillar du det vi skriver om? Följ oss gärna på Twitter och Linkedin:
Twitter
Linkedin

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment